Skip to main content

Privacyverklaring

 

BTS  vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken Uw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met dit privacy statement informeren wij u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

In dit privacy statement beschrijft BTS  (hierna te noemen als “wij”) hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

2. Wat is een persoonsgegeven?

Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of BTS beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren. Zo beschouwen wij het kenteken en chassisnummer van uw voertuig  bijvoorbeeld ook als een persoonsgegeven.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens over u omdat u gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons, maar ook wanneer u gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over uw interesses en voorkeuren.

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Als u met BTS een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • naam en adres;
 • contactgegevens(telefoonnummers / emailadressen)
 • geboortedatum
 • geslacht
 • klantnummer(s)
 • Nummer ID bewijs en BSN nummer (indien van toepassing)

Daarnaast verwerkt BTS in het kader van de uitvoering een overeenkomst met u of het verlenen van een dienst aan u de volgende gegevens die we als persoonsgegevens kunnen kwalificeren:

 • chassisnummer en model van uw voertuig
 • technische gegevens over uw voertuig
 • kenteken van uw voertuig
 • onderhoudshistorie van uw voertuig
 • eigendomshistorie van uw voertuig (tenaamstellingsgegevens)
 • andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

 1. Voor algemene informatie die u op de website achterlaat, niet langer dan een kwartaal.
 2. De contractgegevens, gedurende de looptijd van het contract, en na afloop van het contract nog 4 maanden.
 3. De financiële gegevens: deze worden volgens de wettelijke termijn bewaard. Na beëindiging van het contract worden ze apart bewaard.
 4. Wilt u weten wat er nog meer in het retentiebeleid staat dan kunt dat opvragen via info@bts-man.nl

Uw rechten waaronder het recht om bezwaar te maken

U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via de klantenservice https://bts-man.nl/Contact

BTS zal zich inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.

Wijzigingen 

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor om dit privacy statement aan te passen. U zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. In dit privacy statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit statement is voor het laatst herzien op 20 november 2018.

Meer weten over BTS omgaat met uw persoonsgegevens?

Neem contact met ons op via

BTS
Overspoor 22
1688 JG Wognum
Tel: 0229 – 57 10 11

info@bts-man.nl